0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Tiếng Việt
English

CHẢO CHỐNG DINH CERAMIC PPG KORICHI KRC-1526-1528-1530

Liên hệ

Chảo chống dính Ceramic PPG KORICHI

– Tay cầm bằng thép không rỉ 2,3mm
– Thân và đáy inox 304 độ dày 0.5mm + 1.3mm Alu + 0.5mm Inox 430
– Lòng chống dính ceramic PPG
– Tay cầm đúc thép không gỉ 22,5cm
– Bề mặt sáng, đánh bóng gương

Mô tả

Chảo chống dính Ceramic PPG KORICHI

– Tay cầm bằng thép không rỉ 2,3mm
– Thân và đáy inox 304 độ dày 0.5mm + 1.3mm Alu + 0.5mm Inox 430
– Lòng chống dính ceramic PPG
– Tay cầm đúc thép không gỉ 22,5cm
– Bề mặt sáng, đánh bóng gương