0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Tiếng Việt
English

NỒI CƠM ĐIỆN KORICHI KRC-1882

Liên hệ

NỒI CƠM ĐIỆN KORICHI
Model: KRC-1882
– Công suất: 500w
– Điện áp: 220V ~ 50 Hz
– Dung tích: 1,2 lít
– Lòng nồi 340g chống dính cao cấp
– Nắp 2 vung giữ nhiệt
– Dây nguồn dễ dàng tháo dời
– 02 màu (Màu xanh, màu ghi)

Mô tả

NỒI CƠM ĐIỆN KORICHI
Model: KRC-1882
– Công suất: 500w
– Điện áp: 220V ~ 50 Hz
– Dung tích: 1,2 lít
– Lòng nồi 340g chống dính cao cấp
– Nắp 2 vung giữ nhiệt
– Dây nguồn dễ dàng tháo dời
– 02 màu (Màu xanh, màu ghi)